Jonizator wody Woda alkaliczna Woda kwasowa Woda srebrna Sprzedaż Kontakt

Jonizator wody

Jonizatora AQUA-SILVER - urządzenie domowe, w którym za pomocą elektrolizy wody, wytwarzana jest woda zjonizowana lub woda srebrna. Woda zjonizowana - woda kwasowa i alkaiczna, uzyskiwana jednoczeście w oddzielnych naczyniach jonizatora wody. Woda alkaiczna (katolit) - posiada słaby ujemny ładunek elektryczny i właściwości alkaiczne. Woda kwasowa (anolit) - posiada słaby dodatni ładunek elektryczny i właściwości kwasowe. Membrana półprzepuszczalna - dzieli naczynie na dwie części, przepuszcza jony, ale nie pozwala wodzie zmieszać się. Woda srebrna - woda z jonami srebra, których stężenie jest mierzone w miligramach na litr (mg/l). Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa elektrycznego.

jonizator wody woda srebrna woda zasadowa woda alkaiczna

Dane techniczne

Parametry reakcji utleniania-redukcji, zachodzącej w dowolnym płynie, zależą od aktywności elektronów, którą opisuje się potencjałem oksydacyjno- redukcyjnym (ORP), znanym także, jako potencjał redoks. ORP określa zdolność (potencjał) roztworu do przyłączania lub oddawania elektronów.

Woda – to najważniejszy składnik płynów ustrojowych i większości narządów wewnętrznych:
• krew – 90%
• mózg – 75%
• nerki – 83%
• serce – 79%
• wątroba – 68%
• jelita – 75%
• śledziona – 76%
• płuca – 79%
• skóra – 72%

W związku z tym ciało ludzkie może być postrzegane jako mieszanina stale oddziaływujących na siebie utleniaczy i reduktorów. Dlatego też ORP w procesach życiowych organizmu ma ogromne znaczenie.

ORP wewnętrznego środowiska organizmu ludzkiego ma charakter redukujący i wynosi od +50 do –200 mV. Tymczasem ORP wody pitnej (z kranu, studni, sprzedawanej w butelkach) oraz praktycznie wszystkich napojów gazowanych ma charakter utleniający i wynosi od +150 do +250 mV (coca-cola do +350 mV). Różnica wartości ORP wewnętrznego środowiska organizmu ludzkiego i wody pitnej oraz innych napojów oznacza, że aktywność elektronów wewnętrznego środowiska organizmu ludzkiego jest znacznie wyższa. Z tego powodu organizm musi używać swą energię witalną, by dostosować ORP wody pitej, coca-coli itp. Ponadto, płyny z dodatnim ORP uzupełniają brakujące im elektrony, zabierając je z komórek i tkanek. Biologiczne struktury organizmu (błony komórkowe, kwasy nukleinowe, itp.) stale odczuwają skutki niszczącego utleniania. W wyniku tego pogarsza się funkcjonowanie narządów. Oczywiste jest zatem, że przy piciu wody, której wartości ORP są bliskie występującym wewnątrz organizmu, można uniknąć powyższych negatywnych konsekwencji.

Od wartości pH zależy również zawartość tlenu w wodzie. Wszyscy wiemy, że cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jednak taka proporcja występuje tylko w przypadku, gdy pH = 7,0, czyli gdy zawartość jonów H+ i OH– jest taka sama.

W wodzie alkalicznej, zdominowanej przez jony OH– z pojedynczym atomem tlenu, znajduje się więcej atomów tlenu i odpowiednio mniej jonów H+. W wodzie kwaśnej wręcz przeciwnie: występuje więcej jonów H+ niż jonów OH–, czyli tlenu jest mniej. Nawet niewielkie zmiany pH krwi mocno wpływają na zawartość tlenu we krwi, a tym samym na wszystkie procesy życiowe w organizmie.

DLACZEGO TRZEBA PIĆ ZJONIZOWANĄ WODĘ ALKALICZNĄ?

WSZYSCY MAMY ZBYT DUŻO KWASÓW

Często dziwimy się, że coraz więcej młodych ludzi, nawet dzieci, chorują chorobami podeszłego wieku. Zanieczyszczone środowisko, szkodliwe nawyki żywieniowe, sytuacje stresowe pogarszają przemianę i przyswojenie materii. Przeznaczenie wszystkich produktów spożywczych – zapewnienie składników odżywczych i energii, potrzebnych do rozwoju i wzrostu organizmu. Różnica pomiędzy dobrymi a niedobrymi produktami spożywczymi jest w tym, ile i jakich szkodliwych nieczystości pochodzi z tych produktów. Czym wyższa jakości żywności, tym mniej pozostaje kwasów i więcej produktów mineralnych oraz zasadowych, neutralizujących kwasy. Wybierając żywność, zawsze trzeba pamiętać: substancje zasadowe unieszkodliwiają nieczystości kwasowe i oczyszcza organizm, a substancje kwasowe – powodują zakwaszenie i zanieczyszczenie organizmu nieczystościami kwaśnymi. Jedną z podstawowych zasad gwarancji dobrego zdrowia – kwasowo-alkaliczna równowaga organizmu.

Niestety, nowoczesna dieta składa się głównie z produktów żywnościowych, zakwaszających nasz organizm. Jest to mięso i produkty mięsne, produkty z białej mąki, kawa, napoje alkoholowe, soki pasteryzowane, ryby i owoce morza, pieczywo, bułki, słodycze, jajka, napoje gazowane, etc. Lista produktów alkalicznych jest bardziej skromna: owoce świeże, warzywa, sałatki, ziemniaki, nie gazowana woda mineralna, etc. Jest oczywiste, że utrzymanie normalnej równowagi alkaliczno-kwasowej tylko dietą, jest zadaniem trudnym.

Organizm stara się wygenerowane w procesie przemiany materii kwasy zneutralizować i usunąć z moczem, potem i wydychanym dwutlenkiem węgla. Do tego celu, z jedzeniem i piciem musimy uzyskać niezbędną ilość minerałów alkalicznych, najważniejsze z których, to: potas, sód, wapno i magnez.

Niedobór substancji alkalicznych, zwiększa kwasowość organizmu i zmniejsza zasadowość krwi. Dozwolony zakres wahań wskaźnika zasadowości krwi pH jest bardzo wąski: pH = 7,3-7,45. Nawet niewielkie odchylenia od tych wartości prowadzają do poważnych problemów zdrowotnych, a przy zwiększeniu kwasowości krwi do pH = 6,95 człowiek traci przytomność i umiera. Dlatego, te płynne pozostałości organizm stara się przekształcić w twarde i zgromadzić je w różnych miejscach organizmu, zazwyczaj w warstwie tłuszczowej, zmniejszając w ten sposób ich wpływ na kwasowość organizmu. (Nagromadzenie tłuszczu, nadwaga jest często wynikiem gromadzenia nieusuniętych pozostałości kwasowych). Utwardzone nieczystości kwasowe – to cholesterol, kamienie nerkowe i w woreczku żółciowym, kamienie moczowe, siarczany, fosforany.

Niestety, organizm często, a zwłaszcza w wieku ponad 45 lat, nie jest w stanie pozbyć się wszystkich nieczystości kwasowych. A to, co zostaje – nadal gromadzi się w różnych miejscach ciała i organizm kwaśnieje. W obszarach, gdzie gromadzą się nieczystości kwasowe, powstają zaburzenia krążenia krwi, do narządów nie dostarcza się wystarczająco krwi, ich funkcje są zakłócone. Dlatego, gromadzenie nieczystości kwasowych jest przyczyną przedwczesnego starzenia się i jedną z głównych przyczyn wielu chorób degeneracyjnych.

Tajemnica dobrego zdrowia i długowieczności tkwi w zdolność organizmu do neutralizacji i pozbycia się tych nieczystości.